Fluff of RDF opwerking

Maatwerk is onze standaard, en elk project krijgt onze volledige toewijding en expertise.

fluff

Fluff of RDF opwerking

Veel bestanddelen in afval hebben een hoge calorische waarde, waardoor ze zeer geschikt zijn als brandstof. Brandstof uit afval (refuse-derived fuel, RDF) kan worden ingezet als (vervangende) brandstof voor energiecentrales en diverse industriële processen. Het milieuvoordeel van RDF is tweeledig. Ten eerste levert het een vermindering van de hoeveelheid gestort afval op, ten tweede wordt het gebruik van fossiele brandstoffen gereduceerd. Met name de NIR scheiders van Senro kunnen worden toegepast voor de opwerking van fluff of RDF.