Invoersysteem tbv terugwinning non-ferro’s uit bodemassen USA In opdracht van Inashco

Toevoersysteem biomassa systeem Biogas-WUR Leeuwarden
23 mei 2016
Sorteerlijn voor bouw- en sloopafval vd Hadelkamp
24 april 2018

Bij wijze van herhaling op het andere USA project, werd ook voor een andere grote partij in USA een complexe installatie ontwikkeld en geproduceerd.

Wederom met als hoofddoel de terugwinning van non-ferro delen uit bodemassen van verbrandingscentrales. De installatie bestaat uit een drietal transportbanden, 2 bovenbandmagneten, dubbeldeks vlakzeef, complexe constructie frames, en bordessen + trappen. Uiteraard werd ook deze installatie gebouwd in volledige overeenstemming met de 2006/42/EG machinerichtlijn, maar ook conform de in USA geldende OSHA richtlijnen.

Capaciteit

200 ton per uur

Opleverdatum

2016

Januari


USA

Materiaal

Bodemassen van verbrandingscentrales