Materialen

Voor iedere materiaalstroom een oplossing.

Bouw en Sloop

Bouw- en sloopafval (BSA) vormt een complexe mix van materialen, waar onze oplossingen op in spelen.

Bouw- en sloopafval (BSA) bevat een breed spectrum aan materialen, waaronder steenpuin, beton, hout, ferro- en non-ferro metalen, kunststoffen en zeefzand. Deze diversiteit maakt het noodzakelijk om geavanceerde sorteertechnieken in te zetten voor effectieve recycling.

Sorteertechnieken
Onze sorteersystemen omvatten onder meer een doseerbunker voor gecontroleerde toevoer, gevolgd door zowel 3D als 2D trommelzeven voor initiële scheiding op grootte. Shredders breken grotere stukken af, waarna windshifters en optische scheiders fijne materialen van elkaar scheiden. Vlakzeven zijn inzetbaar voor verdere verfijning van de scheiding, terwijl magneten en non-ferro scheiders metalen effectief isoleren.
Een correcte toepassing en samenstelling van deze componenten tot een volledige sorteerlijn zorgt voor maximale terugwinning van bruikbare materialen en de afvalstroom te minimaliseren.
Onze geleverde installaties sorteren op dit moment
Ton per jaar
0

Commercieel en Industrieel

De samenstelling van industrieel afval varieert aanzienlijk.

Industrieel afval kent een brede variatie in samenstelling, wat unieke uitdagingen stelt aan de verwerking ervan. Materialen zoals papier, karton, plastic, metalen en hout vormen de bulk van dit afval, naast incidenteel voorkomend organisch materiaal.

Sorteertechnieken
Onze sorteerlijnen zijn specifiek ontwikkeld om deze diversiteit efficiënt te beheren. De sorteerlijnen zijn uitgerust met geavanceerde scheidingsapparatuur die bijna elk type materiaal kan identificeren en scheiden. Dit omvat robuuste scheidingssystemen zoals trommelzeven en shredders die grotere stukken afval verwerken, en gespecialiseerde scheiders zoals optische scheiders en magneten die zorgen voor een nauwkeurige extractie van waardevolle materialen.

De flexibiliteit van onze systemen maakt het mogelijk om aan te passen aan verschillende soorten afvalstromen, waarbij elk systeem is geconfigureerd om de hoogst mogelijke recyclingefficiëntie te behalen. Dit resulteert niet alleen in een vermindering van afval dat naar stortplaatsen gaat, maar ook in een verhoogde terugwinning van herbruikbare materialen, wat bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven.

Onze geleverde installaties sorteren op dit moment
Ton per jaar
0

Restafval

Maximale materiaalterugwinning en minimale afvalproductie.

Restafval bestaat uit een complexe mix van materialen die vaak nog waardevolle grondstoffen bevat. Door gebruik te maken van een geavanceerde sorteerlijn, kunnen we deze materialen effectief scheiden en de hoeveelheid restafval die naar de stortplaats gaat aanzienlijk verminderen. 

Snelle terugverdientijd 
Door de focus te leggen op materialen die waarde toevoegen, zorgen we voor een verlaging van de verwerkingskosten en een snelle terugverdientijd van de investeringen in sorteer- en recyclingtechnologie.

Klanten die investeren in onze sorteeroplossingen zien vaak een directe verbetering. Door minder afval te produceren en meer materialen terug te winnen, dalen de operationele kosten en stijgt de inkomsten uit herwonnen grondstoffen. Dit resulteert in een sterk verbeterde kostenstructuur en een robuuste verbetering van de bedrijfsrendabiliteit.

Onze geleverde installaties sorteren op dit moment
Ton per jaar
0

Compost

Efficiënte compostzeving ondanks hoge vochtgehalten.

Kwaliteit
Voor de productie van compost van hoge kwaliteit is het essentieel dat deze vrij is van verontreinigingen zoals metalen, kunststoffen, papier, hout en andere niet-organische materialen. Senro’s geavanceerde scheidingstechnologieën, waaronder zeefstappen, windshifters, compost shifters en stenenbanden, zijn cruciaal voor het bereiken van dit doel. Deze apparatuur speelt een sleutelrol in het zuiveren van de compostmassa, waarbij ongewenste materialen effectief worden verwijderd.

Proces
Bij Senro zijn we gespecialiseerd in het afzeven van compost, een proces dat complex wordt door het inherente vochtgehalte van organisch materiaal. Onze technieken zijn speciaal ontwikkeld om deze uitdaging aan te gaan en consistente resultaten te leveren.

Onze geleverde installaties sorteren op dit moment
Ton per jaar
0

Metaal

Metalen zijn vanwege hun hoge herwinbaarheidsgraad uiterst waardevolle componenten in diverse afvalstromen.

Bij Senro ontwikkelen we sorteerlijnen die niet alleen efficiënt metalen scheiden, maar ook gespecialiseerd zijn in het herkennen en homogeniseren van moeilijk detecteerbare legeringen en samengestelde producten.

Precisie en Complexiteit 
De technologische uitdaging bij metaalrecycling ligt voornamelijk in de precisie vereist voor het identificeren en scheiden van deze complexe materialen. Senro’s systemen zijn uitgerust met geavanceerde detectietechnologieën die zelfs de verschillen tussen metalen en hun legeringen kunnen onderscheiden. Dit stelt ons in staat om een zuiverdere output te leveren, wat essentieel is voor de kwaliteit en waarde van de teruggewonnen metalen.

Metalen in verbrandingsassen
Daarnaast hebben we een baanbrekend systeem ontwikkeld voor het terugwinnen van metalen uit verbrandingsassen. Deze methodiek maakt het mogelijk om zowel Ferro- als non-Ferro metalen met een efficiëntie van 99,5% te scheiden uit de asresten.

Onze geleverde installaties sorteren op dit moment
Ton per jaar
0

Kunststof

In 3 stappen hernieuwde waarde.

Sorteren
De kunststofindustrie omvat een breed scala aan toepassingen en producten, waaronder de sortering van mono-stromen uit gemengde ingangsstromen, zoals de verwerking van HDPE/PP en PET, en de sortering van HDPE folies. Wij kunnen zowel mechanische sortering als sortering op basis van fysische eigenschappen tussen water en de kunststoffen toepassen. Deze technieken stellen ons in staat om efficiënt verschillende soorten kunststoffen van elkaar te scheiden, wat essentieel is voor verdere recyclingprocessen.

Wassen
Na de sortering van de kunststoffen is het vaak nodig om vervuiling te verminderen, wat cruciaal is voor de kwaliteit van het gerecyclede materiaal. Senro heeft een geavanceerde wasinstallatie ontworpen die zowel kunststoffolie als harde kunststoffen kan behandelen. Deze installatie verbetert niet alleen de kwaliteit en waarde van de gerecyclede kunststoffen, maar zorgt ook voor een significant lagere aanwezigheid van verontreinigingen.

Granuleren
Granuleren is een cruciale stap in het recyclingproces van kunststoffen, waarbij gereinigd kunststof materiaal wordt omgezet in pellets die als grondstof voor nieuwe producten kunnen dienen. Senro heeft de expertise en apparatuur om deze fase van het recyclingproces te ondersteunen.

Bovendien biedt Senro complete oplossingen voor waterzuivering die noodzakelijk zijn voor zowel de scheidingsprocessen met water als voor de wasprocessen, wat zorgt voor een duurzame en milieuvriendelijke recyclingoperatie.

Onze geleverde installaties sorteren op dit moment
Ton per jaar
0

Papier en Karton

Papier en karton uit diverse afvalstromen.

Bij Senro hebben we de technologie en expertise om papier en karton efficiënt uit diverse afvalstromen te sorteren. Deze sortering maakt het mogelijk om deze materialen effectief te recyclen.

Transport en Opslag
Naast het sorteren biedt Senro ook oplossingen voor de opslag en het transport van papier en karton. Door het gebruik van balenpersen kunnen wij het volume van papier en karton significant reduceren, wat leidt tot efficiënter en compacter transport. Dit niet alleen bespaart op transportkosten, maar helpt ook de ecologische voetafdruk van het recyclingproces te verkleinen.

Onze geleverde installaties sorteren op dit moment
Ton per jaar
0

Biomassa

Voldoen aan de strikte kwaliteitscriteria voor verschillende soorten biomassa.

Sortering en Zuivering
Sorteerlijnen moeten efficiënt metalen zoals ferro en non-ferro en andere verontreinigingen zoals lachgascilinders, batterijen en brandbare materialen verwijderen. Deze verontreinigingen kunnen ernstige verstoringen veroorzaken in verbrandings- of vergistingsprocessen en moeten zorgvuldig worden uitgefilterd.

Maatvoering en Verwerking
De correcte maatvoering van biomassa is cruciaal voor een efficiënte voeding naar de biomassa-installatie. Senro implementeert technieken zoals zeving en verkleining om ervoor te zorgen dat het materiaal de juiste grootte heeft voor optimale verwerking. Of het nu gaat om mest en suikerbieten voor vergistingsinstallaties of hout en zeef overloop voor verbrandingsinstallaties, onze technologieën garanderen een nauwkeurige en efficiënte behandeling van het invoermateriaal.

Toepassingen
Senro ontwikkelt sorteerinstallaties die specifiek zijn aangepast aan de behoeften van verschillende biomassaverwerkingsfaciliteiten.

Onze geleverde installaties sorteren op dit moment
Ton per jaar
0

Fluff-RDF

Ontwikkeling van Refuse-Derived Fuel (RDF)

Na de sortering van diverse afvalstromen blijft soms een residuproduct over dat niet omgezet kan worden naar een nieuwe grondstof. Dit product kan echter, indien het aan bepaalde voorwaarden voldoet, gebruikt worden als refuse-derived fuel (RDF) voor energiecentrales en diverse industriële processen. Senro speelt een cruciale rol in het optimaliseren van dit materiaal voor veilig en efficiënt gebruik als brandstof.

Milieuvoordelen van RDF
Het gebruik van RDF biedt aanzienlijke milieuvoordelen. Ten eerste draagt het bij aan een vermindering van de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat. Ten tweede reduceert het de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, wat leidt tot een lagere uitstoot van broeikasgassen en een vermindering van onze ecologische voetafdruk.

Technologieën voor Optimalisatie
Senro implementeert geavanceerde technieken zoals NIR (near infra red) scheiders om het chloridegehalte in RDF binnen veilige normen te brengen. Dit is essentieel om de verbrandingsefficiëntie te verhogen en milieuvervuiling te voorkomen. Daarnaast biedt Senro de mogelijkheid om het chloridegehalte en de calorische waarde van RDF te meten. Dit stelt ons in staat om de RDF-stroom te classificeren in hoog en laag calorisch materiaal, waardoor klanten hun energieproductie kunnen optimaliseren en beter kunnen voldoen aan milieuregulaties.

Onze geleverde installaties sorteren op dit moment
Ton per jaar
0

Huishoudelijk

Turn-key sorteerlijnen voor huishoudelijk afval.

Senro heeft uitgebreide ervaring in het leveren van turn-key sorteerlijnen voor huishoudelijk afval, met capaciteiten variërend van 30.000 tot 120.000 ton per jaar. Deze systemen zijn specifiek ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van afvalverwerking en recycling, en leveren bewezen resultaten in verschillende omgevingen.

Diversiteit in Afvalstromen
Huishoudelijk afval omvat een breed scala aan materialen, waaronder een aanzienlijke organische fractie en terugwinbare materialen zoals metaal, papier, karton en diverse kunststoffen. De dichtheid en samenstelling van deze stromen kunnen sterk variëren per land, gemeente en stad. Senro is gespecialiseerd in het ontwerpen van sorteeroplossingen die specifiek zijn aangepast aan deze lokale variaties.

Onze geleverde installaties sorteren op dit moment
Ton per jaar
0

Waterzuivering

Geavanceerde mechanische zuivering

Senro biedt geavanceerde oplossingen voor waterzuivering, waarbij vaak geen chemicaliën nodig zijn. Wij concentreren ons op mechanische zuiveringstechnieken die efficiënt en milieuvriendelijk zijn. Deze systemen zijn ontworpen om water te reinigen tot een kwaliteit die geschikt is voor hergebruik in industriële processen of voor veilige lozing.

Toepassingen in Diverse Industrieën
Naast wasinstallaties voor kunststoffen en andere materialen, biedt Senro ook waterzuiveringsinstallaties aan die essentieel zijn voor het reinigen van proceswater. Deze installaties zijn cruciaal in sectoren zoals de voedingsmiddelenindustrie en de verwerking van zand en steen, waar water een kritieke factor is in productieprocessen.

Onze geleverde installaties zuiveren op dit moment
Ton per jaar
0

Daag Ons Uit!

Voor als het wiel nog niet is uitgevonden.

Soms hebben we te maken met unieke situaties en afvalstromen. Onze ingenieurs zijn gepassioneerd over innovatie en zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe technologieën en sorteerlijnen voor uitdagingen waar nog geen oplossingen voor bestonden.

Maatwerk Oplossingen
Elke situatie, elke locatie en elke klant is anders, en dat geldt ook voor de afvalstromen. Of het nu gaat om een industrie met specifieke eisen of om nieuwe soorten materialen die gerecycled moeten worden, ons team is gespecialiseerd in het bedenken van creatieve en effectieve oplossingen. We hebben al voor tal van sectoren baanbrekende sorteerlijnen ontworpen en gerealiseerd.

Uitnodiging voor Uitdaging
Zit je in een unieke situatie met een unieke afvalstroom of materiaalsoort? Daag ons uit! Met onze uitgebreide technische kennis en ervaring zijn wij in staat om een passende oplossing te bedenken die voldoet aan jouw specifieke behoeften.

>>>
Sorteertechnieken voor uw materialenstroom

We beschikken over diverse methoden om materialen te sorteren, variërend van traditionele tot geavanceerde technieken. Of het nu gaat om bouw- en sloopmaterialen, compost, huishoudelijk of industrieel recyclen, of iets geheel anders, wij vinden de meest efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor u.

Referentievideo's

Bad Bentheim

Sorteerlijn voor het recyclen van compost en andere materialen .
Video afspelen

Veghel

Video afspelen

Kruiningen

Video afspelen

Neem contact op

Kom erachter wat Senro voor u kan betekenen.