Fluff RDF

 

Veel bestanddelen in afval hebben een hoge calorische waarde, waardoor ze zeer geschikt zijn als brandstof.

Brandstof uit afval (refuse-derived fuel, RDF) kan worden ingezet als (vervangende) brandstof voor energiecentrales en diverse industriële processen. Het milieuvoordeel van RDF is tweeledig. Ten eerste levert het een vermindering van de hoeveelheid gestort afval op, ten tweede wordt het gebruik van fossiele brandstoffen  gereduceerd. Met name de NIR scheiders van Senro kunnen worden toegepast voor de opwerking van fluff of RDF.

Belangrijkste componenten

  • Doseerbunker
  • Trommelzeef
  • Vlafzeven
  • Windsifters
  • Magneetscheiders
  • Eddy Current (non-ferro) separatoren
  • NIR scheiders
  • Transportbanden
  • Besturing
  • Bordessen en trappen

Vragen over dit product?