Invoersysteem terugwinning non-ferro’s uit bodemassen Inashco, Amerika

Sorteerlijn bouw- en sloopafval Nederland, VLK
15 augustus 2019
Wasinstallatie folies Van Happen Eindhoven, Nederland
3 september 2019

Bij wijze van herhaling op het andere USA project, is ook voor een andere grote partij in USA een complexe installatie ontwikkeld en geproduceerd. Wederom met als hoofddoel de terugwinning van non-ferro delen uit bodemassen van verbrandingscentrales. de installatie bestaat uit een drietal transportbanden, 2 bovenbandmagneten, dubbeldeks vlakzeef, complexe constructie frames en bordessen en trappen. Uiteraard werd ook deze installatie gebouwd in volledige overeenstemming met de 2006/42/EG machinerichtlijn, maar ook conform de in USA geldende OSHA richtlijnen.

Capaciteit

200 ton per uur

Opleverdatum

2016

Januari


USA

Materiaal

Bodemassen van verbrandingscentrales