Sorteerintallatie bouw- en sloopafval, België

Scheidingssystemen metaalrecycling, Riwald Nederland
22 mei 2018
Sorteerinstallatie Soret, België
2 augustus 2019

Deze sorteerlijn is speciaal ontwikkeld om de 0 – 45 mm fractie van bouw- en sloopafval te verwerken. De kleine fractie wordt in een zandmenger verwerkt terwijl de oversize wordt afgezeefd. Vervolgens wordt de oversize met een “double-lane” windsifter gescheiden in een zware en lichte fractie.

Capaciteit

40 ton/uur

Opleverdatum

2017

Augustus


Materiaal

Bouw-en sloopafval